algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Auto lọc đồ HKMP, đồ xanh vip theo set mới trong võ lâm 1

Auto lọc đồ HKMP, đồ xanh vip theo set mới trong võ lâm 1


Nếu chưa biết gì về scripts cần xem lại loạt bài viết sau:

Scripts Auto Võ lâm truyền kỳScript lọc đồ HKMP, đồ xanh vip VLTKScript tự nhận đồ xanh, đồ HKMP sau đó lọc đồ vip

API thư viện chung.luac 2.0

Bạn muốn xem danh sách API có trong thư viện chung.luac, xem bài viết này nhé

Danh sách API chung.luac version 2.0

Tải thư viện chung.luac và locdo.lua về máy

Server Google Drive | Server ChungNguyen

Lưu ý: Không có file thư viện chung.luac trong thư mục Scrips/LIB script sẽ không hoạt động!

File lọc đồ mẫu

szChungLib = system.GetScriptFolder().."\\LIB\\chung.luac"
IncludeFile(szChungLib)

tbThuocTinh = {
  [43] = 1, -- khong the pha huy
  [58] = 2, -- bo qua ne tranh
  [85] = 200, -- sinh luc (+sinhluc mu dinh quoc cung la 85)
  [89] = 180, -- noi luc
  [93] = 180, -- the luc
  [97] = 17, -- suc manh
  [98] = 17, --than phap
  [99] = 17, -- sinh khi
  [88] = 6, -- phuc hoi sinh luc moi nua giay
  [92] = 6, -- phuc hoi noi luc moi nua giay
  [96] = 8, -- phuc hoi the luc moi nua giay
  [101] = 25, -- khang doc
  [102] = 25, -- khang hoa
  [103] = 30, -- khang loi
  [104] = 25, -- ptvl
  [105] = 25, -- khang bang
  [106] = 40, -- tg lam cham
  [108] = 40, -- tg trung doc
  [110] = 40, -- tg lam choang
  [111] = 40, -- toc do di chuyen
  [113] = 40, -- thoi gian phuc hoi
  [115] = 30, -- toc do danh (ngoai cong)
  [116] = 40, -- toc do danh (noi cong)
  [114] = 17, -- khang tat ca
  [117] = 17, -- phan don can chien
  [135] = 8, -- may man %
  [121] = 50, -- stvl diem (dong an)
  [122] = 100, -- hoa sat ngoai cong
  [123] = 100, -- bang sat ngoai cong
  [124] = 100, -- loi sat sat ngoai cong
  [125] = 50, -- doc sat ngoai cong
  [126] = 95, -- stvl % (dong hien)
  [134] = 13, -- chsttnl
  [136] = 8, -- hut sinh luc
  [137] = 8, -- hut noi
  [139] = 3, -- ky nang cua phai do duoc cong them
  [166] = 500, -- ti le cong kich chinh xac
  [168] = 196, -- stvl noi cong
  [169] = 196, -- bang sat noi cong
  [170] = 196, -- hoa sat noi cong
  [171] = 196, -- loi sat noi cong
  [172] = 45, -- doc sat noi cong
}

-- Loc do theo SET
gl_LocDoTheoSet = 1
-- Loc do theo che do auto
-- gl_LocDoTheoSet = 0

-- Set Do
tbSetDo[1] = {
  -- set 1
  [85] = 200, -- sinh luc
  [98] = 20, --than phap
  [104] = 25, -- ptvl
  [106] = 40, -- tg lam cham
}
tbSetDo[2] = {
  -- set 2
  [85] = 200, -- sinh luc
  [104] = 25, -- ptvl
  [106] = 40, -- tg lam cham
  [134] = 15, -- chsttnl
}
tbSetDo[3] = {
  -- set 3
  [85] = 200, -- sinh luc
  [134] = 15, -- chsttnl
  [104] = 25, -- ptvl
}
-- Loc do theo che do auto va neu co 4 dong vip tro len thi giu lai
gl_SoDongVip = 4

-- Bat che do debug
gl_Debug = false

-- Gui do vao ruong
gl_GuiDo = true

function NhanDo()
  -- talkNPC()
  useLenhBai()
  clickMenuAll(1,2,0,3)
  nhapso(10) 
end

function main()
  while true do
    LocDo()
    NhanDo()
  end
end

 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Auto lọc đồ HKMP, đồ xanh vip theo set mới trong võ lâm 1
5/5 1 votes

Bình luận

Nguyen Loi avatar
Nguyen Loi
Có PM fb, bác Chung giúp với nhé. thanks bác
Ngọc Tứ Tý Hon avatar
Ngọc Tứ Tý Hon

t coppy y chang cái phía trên xong run sao nó ko chạy nhỉ. báo lỗi

Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn

Lưu ý: Không có file thư viện chung.luac trong thư mục Scrips/LIB script sẽ không hoạt động bạn nhé! bạn tải thư viện mới về đi nha

Nguyen Loi avatar
Nguyen Loi

quá hay bác ChungNguyen ơi. ko ngờ mới commnet mấy bữa trước mà bác đã nâng cấp rồi.

Có pm Fb bác nhờ vả, bác chaeck phản hồi giùm với nhé

Cám ơn bác

Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn

vâng bác, em check inbox không thấy tin nhắn của bác

The Minh avatar
The Minh

Cứ lọc tý là diss sạch acc bạn ơi

Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn

mình đang tối ưu, cân bằng giữa tốc độ mà không dis acc nha bạn

Dương Nguyễn avatar
Dương Nguyễn

lọc đồ auto nó chỉ lọc 1 2 món xong không lọc nữa ad ơi, set lên 6 dòng với max opt hết nó cũng k lọc.

Hiển thị bình luận Facebook